Võlausaldajale

Järelmenetlus

Järelmenertluse vajadus ja eesmärk on tagada võlgnevuste lõplik tasumine või kustutamine võlgniku poolt. Seda läbi:

Maksegraafikute, kokkulepete, käenduste ja võlakirjade täitmise jälgimise.

Sealhulgas Kliendi poolt koostatud dokumentidele ja maksegraafikutele.

Täitemenetluste algatamine kohtuotsute alusel, nende täitmise jälgimine ja järelvalve.

Sealhulgas Kliendi poolt edastatud või algatatud otsuste alusel.