Võlausaldajale

Järelmenetlus

Järelmenertluse vajadus ja eesmärk on tagada võlgnevuste lõplik tasumine või kustutamine võlgniku poolt. Seda läbi:

Maksegraafikute, kokkulepete, käenduste ja võlakirjade täitmise jälgimise.

Sealhulgas Kliendi poolt koostatud dokumentidele ja maksegraafikutele.

Täitemenetluste algatamine kohtuotsute alusel, nende täitmise jälgimine ja järelvalve.

Sealhulgas Kliendi poolt edastatud või algatatud otsuste alusel.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.