Võlausaldajale

Nõude-, ehk võlamenetlus

Kohtuväline menetlus:

Teostame läbirääkimisi „ombudsmani/õigusvahemehena“ võlgnevuste tasumiseks võlamenetluste väliselt.

Hõlmab kokkulepete sõlmimist ja vahendamist ning kolmepoolsete maksegraafikute koostamist.

Vajadusel võlgnikega kontakteerumist, kohtumist ning asjakohaste asjaolude väljaselgitamist.

Kohtuvälise menetluse eesmärk on leida kõiki osapooli rahuldav lahendus; ennekõike suunatud võlgniku tegevuse jätkamisele ja selle kaudu võlgnevuse jätkusuutlik kustutamine. Selle osakaal on 80% kogu menetlustest.

Kohtuvälises menetluses esitatakse kord nädalas kirjalik võlateatis ning alates teisest võlateatisest avaldatakse võlgniku andmed maksehäireregistris.

Menetlus läheb üle kohtumenetluseks mitte hiljem kui peale viieteistkümnendat võlateatist või vastavalt põhistatud vajadusele.

Kohtulik menetlus:

Hõlmab maksekäsu kiirmenetlust, hagimenetlust ja pankrotimenetlust.

Kohtuliku menetluse kasutamise eesmärk on põhjendatud peale kohtuväliste õiguskaitsevahendite ammendava kasutamise või vastavalt põhistatud vajadusele.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.