Võlausaldajale

Tegevus aluste määratlemine

Teostatakse tegevuste ja tehingute riskiaudit, mille käigus teostatakse riskide auditeerimine, hindamine, maandamine, haldamine ning rakendamine:

Kirjalikes lepingutes, kokkulepetes;

Töö- ja tegevusprotsessides.

Määratletakse tehingute teostamiseks ära lepingulised tingimused ja õiguslikud alused, vastavalt seadustele ja Riigikohtu lahenditele:

Viivised, intressid, (kogu)võlgnevuse kustumised järjestus, omandireservatsioon, tagatised ja käendused.

Määratletakse ära võla täitmise järjekord: esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud viiviste, intresside ning lõpuks põhikohustuse katteks.

Määratletakse ära lepinguliste tingimuste rakendamise valdkonnad ja meetodid:

Kirjalikud lepingud, interneti teel tehtavad tehingud ja eellepingud.

Kehtestatakse kõigile üheselt mõistetavad ja läbipaistvad „reeglid“ tehingute teostamiseks ja võlahalduseks.

Välditakse sellega erandite muutumist reegliteks.

Viiakse läbi regulaarseid koolitusi rakendatud meetmete ja reeglite järjepidevaks kinnistamiseks.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.