Võlausaldajale

Teostame võlgnevuse tasumise korraldamist ja jälgimist kuni võlgnevuse lõpliku tasumiseni.

Võlahaldus

Võlahaldus on Sinule, kui Sa soovid tegeleda oma põhitegevusega: saada maksimaalne kasumlikus ning säilitada hea sisemine töökliima ja meeskonna omavaheline sünergia.

Loe edasi

Meeldetuletusteenus

Meeldetuletusteenus on Sinule, kui Sa soovid, et võlgnik väljuks oma rutiinsest (ja ka manipuleeritavast) suhtlusringist ning reaalselt tegeleks probleemi lahendamisega.

Loe edasi

Nõude-, ehk võlamenetlus:

Võlamenetluse teenus on Sulle, kui Sa soovid abi kohtuvälise või kohtuliku menetlusega. Osaleme läbirääkimistel "õigusvahemehena".

Loe edasi

Järelmenetlus

Järelmenetluse teenus on Sulle, kui Sa soovid tagada võlgnevuste lõpliku tasumise/kustutamise võlgniku poolt.

Loe edasi

Muud Teenused

Pakume oma klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid

Õigusabi/Juriidiline konsultatsioon

Pakume oma Klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid:
- Õigusalane konsultatsioon;
- Võlanõustamine;
- Läbirääkimistel esindamine „ombudsmani/õigusvahemehena“;
- Dokumentide (nt maksegraafikud; lepingud) koostamine

Sissenõude tempel

Võimalik on üheks aastaks saada enda käsutusse sissenõudetempel, millega saab Klient märgistada enda poolt välja saadetavad kordusarved või meeldetuletuskirjad.

Võlanõude mahakandmise akt

Koostame akti milles tuuakse välja menetluse käigus saadud info, viidatakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) punktidele, Tsiviilseadustiku üldosa seadustikule (TsÜS) ning tehakse ettepanek kanda nõue kuludesse, kui ebatõenäoliselt laekuv.

Täitemenetlus

Kui Kliendil on tema kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist sätestav kokkulepe, esindame Klienti täitemenetluses.

Taustauuring

Pakume Kliendile taustauuringuteenust olemasolevate või tulevaste tehingupartnerite võimalike maksehäirete jälgimiseks. Taustauuringu peamine eesmärk on pakkuda Kliendile võimalust ennetada võimalikke riske krediteerimisel ja anda kindlust uute potentsiaalsete klientide krediidikõlblikkuse otsustamisel.

Võtke meiega ühendust ja leiame koos parima lahenduse võlgnevusest vabanemiseks!

Võta ühendust

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.