Võlgnikule

Võlgnevuste tekkimise põhjusi võib olla mitmeid ning mitte alati pole need tekkinud Teie süül.

Sõltumatu osapoolena, „Ombudsmanina“ mõistame maksekäitumiste eripärasid ning aitame Teil leida paindlikud lahendused võlgnevuste tasumiseks Teist ja Teie võimalustest lähtuvalt. Leiame meetmed, mis aitavad Teil tulla toime oma maksetega ning samas säilitada oma majandusliku jätkusuutlikuse.

Teenused

Võlgnikule

Hindame võlanõude sisu ja õiguslikke aluseid:

Nõustame ja esindame võlgnikku õigustühise nõude lõpetamiseks.

Nõustame konkreetsete võlgnevuste tasumist ja planeerimist, vastavalt võlgniku tegelikele võimalustele:

Aitame keskenduda võlgnikel võla tasumisele ja rahalise stabiilsuse saavutamisele, läbi täiendava ressursi hankimise, nendele võlgu olevate võlgade menetlemistega.

Teeme kokkuleppeid ja kooskõlastame kolmepoolseid maksegraafikuid võlausaldajaga:

Tagame kokkulepetest kinnipidamise kõikide osapoolte poolt.

Aitame planeerida rahaliste vahendite kasutamist võlgnevuse tasumisel ja igapäevases tavategevuses.

Võlgnikule

Tasu võlgnevus

Võlateatis

Sisaldab:

Põhivõlga

Kõrvalnõudeid

Tehtud kulutusi võla kätte saamiseks

Teine võlateatis (alates)

Suurenevad:

Kõrvalnõuded ja tehtud kulutused

Teavitatakse:

Maksehäireregistrit

Maksegraafiku sõlmimine

Notariaalne kokkulepe

Lisanduvad:

Notaritasud

Kohtumenetlus

Lisanduvad:

Kohtu- ja riigilõivukulud

Kohtumenetlus

Kohtutäituri täitemenetlus

Lisanduvad:

Kohtutäituri kulud

Võlknikule

Leiame koos parima lahenduse võlgnevusest vabanemiseks

Ärge jätke tähelepanuta võlateatisi, muid võlgnevustega seotud meeldetuletusi või ametlike teadaandeid. Viivitused võlgnevuse tasumisel võivad tuua kaasa täiendavaid võlakohustusi ning muid ebamugavusi igapäevases elus.

Samuti võib kaasneda võla sissenõudmine kohtu kaudu, avalikkuse teavitamine Teie rahalistest raskustest, sh maksehäireregistrite vahendusel. See piirab oluliselt Teie krediidivõimalusi, toob kaasa täiendavad rahalised kulud ning võib kohtuotsuse alusel piirata lõpuks Teie kodaniku põhiõigusi.

Võlgnevuste tekkimise põhjusi võib olla mitmeid ning mitte alati pole need tekkinud Teie süül. Sõltumatu osapoolena, „Ombudsmanina“ mõistame maksekäitumiste eripärasid ning aitame Teil leida paindlikud lahendused võlgnevuste tasumiseks Teist ja Teie võimalustest lähtuvalt. Leiame meetmeid, mis aitavad Teil tulla toime oma maksetega ning samas säilitada oma majanduslik jätkusuutlikus.

Võtke meiega ühendust ja leiame koos parima lahenduse võlgnevusest vabanemiseks!

Võta ühendust

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.