Securitatem Consult

Kõige humaansem „inkasso“ Eestis!

Securitatem Consult OÜ on ettevõte, mis on alati Teiega ja Teie eest! Professionaalsema võlahalduse ja inkassoteenuse osutamiseks teeme koostööd pädevate riiklike institutsioonidega ning parimate advokaadi- ja õigusbüroodega.
Teenused

Firmast

Securitatem Consult OÜ

Securitatem Consult OÜ on 2013. aastal Eesti kapitalil loodud kui klassikaline inkasso- ja õigusabiteenuseid osutav ettevõte, millest on tänaseks välja kasvanud laiapõhjalist võlahaldusteenust pakkuv ettevõte.

2014. aastast alates oleme olnud tõhusaks abiliseks Klientidele ka väljaspool Eestit ning seetõttu omame professionaalset koostööpartnerite võrgustiku ka välismaal, sh Baltimaades, Soomes, Saksamaal. Parima inkassoteenuse osutamiseks teeme koostööd pädevate ametkondade ja parimate advokaadi- ja õigusbüroodega.

Mõistes, et meie inkassoteenus saab olla Kliendi jaoks palju efektiivsem, oleme 2016. aastast lähenenud antud inkasso tegevusvaldkonnale laiapõhjalisemalt, kuid samas sihipärasemalt.

Visioon:

Visioon:

Securitatem Consulti visoon on luua Klientidele turvaline ja tõrgeteta toimiv (äri)keskkond.

Missioon:

Missioon:

Securitatem Consulti missioon on võimaldada Klientidel tegeleda nende põhitegevusega.

Väärtused:

Väärtused:

Securitatem Consulti väärtused on: personaalsus, usaldusväärsus, sihikindlus, nutikus, tulemuslikkus, läbipaistvus ja ausus.

Võlgnikule

Hindame võlanõude sisu ja õiguslikke aluseid:

Nõustame ja esindame Võlgnikku õigustühise võlanõude lõpetamiseks.

Nõustame konkreetsete võlgnevuste tasumist ja planeerimist, vastavalt võlgniku tegelikele võimalustele:

Aitame keskenduda võlgnikel võla tasumisele ja rahalise stabiilsuse saavutamisele, läbi täiendava ressursi hankimise, nendele võlgu olevate võlgade menetlemistega.

Teeme kokkuleppeid ja kooskõlastame kolmepoolseid maksegraafikuid võlausaldajaga:

Tagame kokkulepetest kinnipidamise kõikide osapoolte poolt.

Aitame planeerida rahaliste vahendite kasutamist võlgnevuste tasumisel ja igapäevastes tavategevustes.

Tutvu lähemalt
Loe lisaks
Võlausaldajale

Hindame võlahaldusega seotud õiguslike ja tegevuslike riske ning aitame neid maandada ja hallata:

Töötame välja ja rakendame koostöös jätkusuutliku tegevuskeskkonna, alates igapäevaste tehingute planeerimisest arvete väljastamiseni. Lisaks tähtaja ületanud arvete tasumise meelde tuletamise teenusest kuni kohtuväliste või kohtulike võlamenetluste teostamiseni ning maksegraafikute täitmise jälgimiseni.

Nõustame ja koolitame isikuid/ettevõtteid neile loodud majandustegevuse jätkusuutlikuks rakendamiseks ja kinnistamiseks.

Koostöös aitame kehtestada kõigile osapooltele üheselt mõistetavad ja läbipaistvad „reeglid“ tehingute teostamiseks ja krediidihalduseks.

Aitame vältida erandite muutumist reegliteks.

Hindame võlanõude sisu ja õiguslikke aluseid ning teostame võlamenetlusi võlgnevuse täielikuks tasumiseks kohtuvälistes ja kohtulikes võlamenetlustes:

Teostame läbirääkimisi „ombudsmani/õigusvahemehena“, võlgnevuste tasumiseks võlamenetluste väliselt, ning tingimuste seadmisel lepinguliste suhete loomisel.

Sõlmime ja jälgime kolmepoolseid maksekokkuleppeid, käendusi ja võlakirju, kuni nende lõpliku täitmiseni.

Tutvu lähemalt
Loe lisaks

Referentsid

Marko Reichardt Securitatem Consult

„Aeg on ainus ressurss, mida pole võimalik juurde saada või asendada… Aitame Teid, et saaksite tegeleda oma põhitegevusega!“

Marko Reichardt

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.