Teenused

Muud õigusalased teenused

Õigusabi/Juriidiline konsultatsioon

Pakume oma klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid:

Õigusalane konsultatsioon;

Võlanõustamine;

Läbirääkimistel esindamine „ombudsmani/õigusvahemehena“;

Dokumentide (nt maksegraafikud; lepingud, sh projektid, arvamused) koostamine;

Esindamine hagi-, saneerimis-, pankroti- ja täitemenetluses.

Sissenõude tempel

Teil on võimalik üheks aastaks saada enda käsutusse sissenõudetempel, millega saate märgistada enda poolt välja saadetavad kordusarved või meeldetuletuskirjad. Templil on kiri: ”Arve õigeaegsel mittetasumisel loovutame nõude Securitatem Consult OÜ–le sissenõudmiseks”. Nii teavitate, et arve tasumata jätmisel antakse nõue üle meile, kui kolmandale osapoolele. Lepingu eeliseks on äripartneri maksekäitumist distsiplineeriv ja võlgade tekkimist ennetav efekt.

Võlanõude mahakandmise akt

Koostame akti, milles tuuakse ära menetluse käigus saadud info, viidatakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) punktidele, Tsiviilseadustiku üldosa seadustikule (TsÜS) ning tehakse ettepanek kanda nõue kuludesse kui ebatõenäoliselt laekuv.

Täitemenetlus

Kui Kliendil on tema kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist sätestav kokkulepe, esindame Teid täitemenetluses: hoolitseme selle eest, et kõik vajalikud dokumendid esitatakse täitevametnikule võimalikult kiiresti, ning hoiame Klienti pidevalt kursis täitevmenetluses toimuvaga.

Taustauuring

Pakume Kliendile taustauuringuteenust, olemasolevate või tulevaste tehingupartnerite, võimalike maksehäirete jälgimiseks. Taustauuringu peamine eesmärk on pakkuda Kliendile võimalust ennetada võimalikke riske krediteerimisel ja anda kindlust uute potentsiaalsete klientide krediidikõlblikkuse otsustamisel. Kontroll aitab Teid partnerite valiku otsuste tegemisel.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.